Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 2016μ.χ.χ - OMAΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Λακεδαιμονίων Πολιτεία.


OMAΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Λακεδαιμονίων Πολιτεία.: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 2016μ.χ.χ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 2016μ.χ.χ  Αθήνα. (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) Προσδοκώντας την βαθμιαία αύξηση του φωτός από τον αρχηγέτη Ήλιο, την αναγέννηση...