Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Ανοιχτή Επιστολή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» προς τους Ιταλούς πολίτες για το Δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»
Εικόνα από: http://www.dimovoulio.gr/


Ανοιχτή Επιστολή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» προς τους Ιταλούς πολίτες για το Δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου 2016

Αγαπητοί Ιταλοί πολίτες,

Σε λίγες μέρες θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχετε στην ανώτερη μορφή της άμεσο-δημοκρατικής έκφρασης: το δημοψήφισμα. Το δικό σας δημοψήφισμα λαμβάνει χώρα σε μια εποχή όπου η ελεύθερη έκφραση των πολιτών, με τέτοιες εκφράσεις Άμεσης Δημοκρατίας, αντιμετωπίζονται με εχθρότητα ακόμα και από ανώτατους αξιωματούχους της Ε.Ε. Το πιο πρόσφατο αξιοθρήνητο παράδειγμα είναι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος σχολίασε την ψηφοφορία του βρετανικού λαού υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμά τους, με μια δήλωση, η οποία αποτελεί μνημείο ολοκληρωτισμού στην ανθρώπινη ιστορία, λέγοντας: «οι Βρετανοί έχουν παραβιάσει τους κανόνες. Δεν αποτελεί φιλοσοφία της ΕΕ να μπορεί το πλήθος να αποφασίσει για τη μοίρα του». Στα μάτια του Martin Schultz, Έλληνες, Βρετανοί και εσείς Ιταλοί είμαστε «πλήθος», το οποίο αναστατώνει την ελίτ της Ε.Ε. όπως αυτός με κάθε δημοψήφισμα που διενεργήσαμε.

Έχετε τη δυνατότητα να αποτρέψετε την απώλεια του ελέγχου πάνω στην κυβέρνηση και μπορείτε να διατηρήσετε την κυριαρχία και την ανεξαρτησία σας. Ο ελληνικός και ο βρετανικός λαός ψήφισαν το 2015 και το 2016 στα δικά τους αντίστοιχα δημοψηφίσματα, μαγευτικά «ΟΧΙ» ενάντια στο καθεστώς της παγκοσμιοποίησης, ένα υπέροχο ΟΧΙ ενάντια στην απώλεια του ελέγχου τους, λαϊκή και εθνική κυριαρχία σε κάθε χώρα. Στην περίπτωσή μας, η κυβέρνηση στην Ελλάδα μας πρόδωσε και έκανε ακριβώς το αντίθετο από ό, τι ψηφίσαμε. Στην περίπτωση της Βρετανίας, η διαφθορά και η εγκληματικότητα δικτύων εντός των δομών της ΕΕ, προσπάθησε να «τιμωρήσει» τον βρετανικό λαό για το ΟΧΙ τους προσπαθώντας επίσης να αντιστρέψει τη δημόσια επιθυμία. Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρξαν αντιστάσεις ενάντια στη νίκη του Donald Trump με ενορχηστρωμένες επιθέσεις εναντίον του.

Ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προσβλέπουν σε εσάς στην Ιταλία να συνεχίσετε την αντίσταση κατά του Παγκόσμιου Καθεστώτος και στην ψηφοφορία κατά του ολοκληρωτισμού, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι να έχουμε μια ακόμη νίκη ενάντια στον Άξονα της απάνθρωπης βαρβαρότητας. Η Ε.Ε. δεν είναι Ευρώπη, είναι ο Άξονας της απάνθρωπης βαρβαρότητας. Δεν είμαστε κατά της Ευρώπης, υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη, αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση της Ευρώπης από αυτή τη βαρβαρότητα.

Οι δύο χώρες μας είναι ουσιαστικά σε κατάσταση πολέμου με τις δυνάμεις του Άξονα της δικτατορικής Παγκοσμιοποίησης . Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η σύγκρουση της Παγκόσμιας δικτατορίας ενάντια στη Διεθνή κοινότητα των ανεξάρτητων και ελεύθερων Εθνών. Οι διαχωρισμοί «Αριστερά-Δεξιά» δεν έχουν περιεχόμενο στην εποχή μας και χρησιμοποιούνται απλά για να διχάζουν τους πολίτες.

Η κατάσταση της κρίσης που επιβάλλει η Γερμανοποιημένη Ε.Ε. στην Ελλάδα είναι μια μικρογραφία της κατάστασης που θα υπάρχει στον κόσμο, εάν η παγκοσμιοποίηση, η παγκόσμια δικτατορία, κυριαρχήσει, εάν η κυρίαρχη δύναμη των πολιτών χαθεί και αναληφθεί από ομόσπονδη δομές, όπως θέλει το καθεστώς της Ε.Ε.: με την αφαίρεση της εθνικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της Δημοκρατίας και την καταστροφή της κοινωνίας και των ανθρωπίνων δεσμών, προκειμένου να ισοπεδωθεί και να σκλαβωθεί η Ανθρωπότητα.

Έχετε την ευκαιρία στο Δημοψήφισμα να ψηφίσετε με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρήσετε τη δύναμή σας και να μην την παραδώσετε σε «άλλους» που λένε ότι θέλουν το καλό σας ή θέλουν να λειτουργούν ταχύτερα και καλύτερα. Μη φοβάστε την «καταστροφή» που λένε ότι θα έρθει στην Ιταλία, αν ψηφίσετε υπέρ τη διατήρησης της κυρίαρχης δύναμής σας. Ελλάδα και Ιταλία αποτελούν τις γεωγραφικές τοποθεσίες όπου μεγάλωσαν οι ελληνορωμαϊκοί πυλώνες του ανθρώπινου πολιτισμού. Ο Πολιτισμός μας είναι ανθρωποκεντρικός και στην ψήφο σας κατά το Δημοψήφισμα θα πρέπει να υπερασπιστείτε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την ανεξαρτησία.

Ευχόμαστε την ένταξή σας στη Συμμαχία της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας ενάντια στον Άξονα του παγκόσμιου καθεστώτος.

Lettera aperta 'GRECA DIRETTA movimento per la democrazia "ai cittadini italiani per il referendum del dicembre 2016
Cari cittadini italiani,
In pochi giorni si avrà l'opportunità unica di partecipare alla più alta forma di espressione diretta-democratica: il referendum. Il proprio referendum si svolge in un momento in cui la libera espressione dei cittadini, con tali espressioni Democrazia Diretta, trattata con ostilità anche da alti funzionari UE L'ultimo esempio patetico è il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, che ha commentato il voto del popolo britannico a favore di Brexit nella loro referendum, con una dichiarazione, che è un totalitarismo monumento nella storia umana, dicendo: "i britannici hanno violato regole. C'è una filosofia dell'UE per permettere alla folla di decidere il suo destino ". Agli occhi di Martin Schultz, greci, voi e britannici gli italiani sono "folla", che sconvolge l'elite europea tale che ogni referendum condotto.
È possibile prevenire la perdita di controllo sul governo e si può mantenere la sovranità e l'indipendenza. Il greco e il popolo britannico hanno votato nel 2015 e nel 2016 nel loro referendum e sorprendente "NO" contro il regime di globalizzazione, un bel NO contro la perdita di controllo, e la sovranità popolare in ogni paese. Nel nostro caso, il governo in Grecia ci ha tradito e ha fatto esattamente il contrario di quello che abbiamo votato. Nel caso della Gran Bretagna, la corruzione e le reti criminali all'interno delle strutture dell'Unione Europea, finalizzati a "punire" il popolo britannico per il loro NO anche cercando di invertire il desiderio del pubblico. Anche negli Stati Uniti, ci sono stati resistenze contro la vittoria di Donald Trump con attacchi orchestrati contro di lui.
-Libero pensiero persone in tutto il mondo guarda a voi in Italia per continuare la resistenza contro statuto del Mondo e votare contro il totalitarismo, in modo che tutti hanno ancora una vittoria contro l'Asse di brutalità disumana. l'UE Non è l'Europa, è l'asse di brutalità disumana. Noi non siamo contro l'Europa, difendere l'Europa, in lotta per la liberazione dell'Europa da questa barbarie.
I nostri due paesi sono fondamentalmente in uno stato di guerra con le forze della globalizzazione dittatoriale Axis. Quello che abbiamo di fronte oggi è il conflitto della dittatura mondiale contro la comunità internazionale delle nazioni indipendenti e libere. Separazioni "sinistra-destra" hanno nessun contenuto nel nostro tempo e solo usato per dividere le persone.
La situazione di crisi richiede la Germanopoiimeni UE in Grecia è un microcosmo della situazione che esiste nel mondo, dove la globalizzazione, dittatura globale, maestro, se il potere dominante dei cittadini perso e ripreso da strutture federali, come l'UE vuole:. regime rimuovendo la sovranità, l'indipendenza, la democrazia e la distruzione dei legami della società e umane per appiattire e ridotti in schiavitù l'umanità.
Hai la possibilità di votare al referendum in modo da mantenere la vostra forza e non consegnare a "altri" che dicono di voler il tuo bene o vogliono lavorare meglio e più velocemente. Non abbiate paura di "distruzione" che dicono che venire in Italia, se si vota per la conservazione del vostro potere sovrano. Grecia e Italia sono le posizioni geografiche in cui colonne greco-romane della civiltà umana è cresciuto. La nostra cultura è antropocentrica e il vostro voto nel referendum avrebbe dovuto difendere la dignità umana, la libertà e l'indipendenza.
Ci auguriamo che aderire all'Alleanza per la libertà e la Repubblica contro il regime globale di Axis.

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 οι Ιταλοί πολίτες καλούνται να αποφασίσουν εάν εγκρίνουν την πρόταση της κυβέρνησης Ρέντσι περί ριζικής αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία εισήχθη στην Γερουσία στις 8-4-2014, αλλά δεν έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 στις δύο βουλές, ήτοι την Γερουσία και την Βουλή .
Σύμφωνα με το άρ. 138 του ιταλικού Συντάγματος « οι νόμοι αναθεωρήσεως του Συντάγματος και άλλοι συνταγματικοί νόμοι ψηφίζονται από κάθε βουλή σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρεις μήνες και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε βουλής, κατά την δεύτερη ψηφοφορία.
Οι ίδιοι νόμοι υποβάλλονται σε λαϊκό δημοψήφισμα όταν, μέσα σε τρεις μήνες από την δημοσίευσή τους το ζητήσει το 1/5 των μελών της μίας από τις βουλές ή 500.000 εκλογείς ή 5 Συμβούλια Περιοχών. Ο νόμος που υποβλήθηκε σε δημοψήφισμα δεν εκδίδεται εάν δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Δεν διενεργείται δημοψήφισμα εάν ο νόμος έχει ψηφιστεί, στην δεύτερη συζήτηση από κάθε βουλή με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της.»
Η πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος περιλαμβάνει ευρείες μεταρρυθμίσεις στους τομείς της Γερουσίας, ήτοι του ενός εκ των δύο νομοθετικών σωμάτων της χώρας, της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού Κράτους και Περιοχών (Περιφερειών) αλλά και άλλες , μεταξύ των οποίων και οι μορφές άμεσης συμμετοχής των πολιτών μέσω δημοψηφισμάτων και κατάθεσης προτάσεων νόμου στην Βουλή.
Όσον αφορά την Γερουσία, η πρόταση επιχειρεί να περιορίσει, τόσο τον αριθμό των μελών και τον τρόπο εκλογής της Γερουσίας, όσο και τις αρμοδιότητές της. Συγκεκριμένα, αντί του αριθμού των 315 μελών οι οποίοι μέχρι σήμερα εκλέγονται με βάση τις Περιοχές, το σχέδιο αναθεώρησης περιλαμβάνει 100 γερουσιαστές, οι οποίοι μάλιστα δεν θα εκλέγονται από τους πολίτες (ούτε θα λαμβάνουν αμοιβή), αλλά θα επιλέγονται, οι 95 από τα Συμβούλια των Περιοχών και οι 5 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξάλλου, όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Γερουσίας, το σχέδιο αναθεώρησης επιχειρεί να καταργήσει το ισχύον σύστημα σύμφωνα με το οποίο για την θέσπιση κάθε νόμου απαιτείται η συμφωνία Βουλής και Γερουσίας, περιορίζοντας τις νομοθετικές εξουσίες της Γερουσίας μόνο για νόμους που αφορούν την διοικητική υποδιαίρεση της χώρας σε Περιφέρειες, την συμμετοχή της Ιταλίας στην Ε.Ε., ζητήματα μειονοτήτων και δημοψηφίσματα ή άλλους θεσμούς άμεσης συμμετοχής των πολιτών . Επίσης, σύμφωνα με την πρόταση δεν θα απαιτείται πλέον η κυβέρνηση να έχει την εμπιστοσύνη της Γερουσίας , αλλά μόνο της Βουλής.
Όσον αφορά την σχέση κεντρικού κράτους και Περιοχών, σύμφωνα με το σχέδιο προτείνεται μεταξύ άλλων το κεντρικό κράτος να επεμβαίνει στην τοπική νομοθεσία προκειμένου να προστατεύσει την δικαιϊκή ή οικονομική ενότητα της Ιταλίας, ή να προστατεύσει το εθνικό συμφέρον.
Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που αναφέρονται στα δημοψηφίσματα και άλλες μορφές άμεσης συμμετοχής των πολιτών, το σχέδιο προβλέπει την διενέργεια δημοψηφίσματος με συλλογή υπογραφών των πολιτών για κατάργηση νόμου εάν το ζητήσουν 800.000 πολίτες , αντί 500.000 που προβλέπει το ισχύον Σύνταγμα, ενώ αναλόγως επιχειρεί να περιορίσει και το δικαίωμα των πολιτών να προτείνουν νόμους στην βουλή, προτείνοντας το δικαίωμα αυτό να ασκείται με την συλλογή 150.000 υπογραφών αντί 50.000 σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα, με πρόβλεψη ωστόσο ότι η βουλή υποχρεούται να συζητήσει την εν λόγω πρόταση νόμου.
Το συνταγματικό δημοψήφισμα της 4ης Δεκεμβρίου 2016 δεν είναι το μοναδικό στην Ιταλία. Είχε προηγηθεί το δημοψήφισμα του 2001, δια του οποίου οι πολίτες ενέκριναν με ποσοστό 64,2 % την πρόταση που προέβλεπε περισσότερες αρμοδιότητες στις Περιοχές σε θέματα γεωργίας, παιδείας, υγείας και φορολογίας και το δημοψήφισμα του 2006, δια του οποίου απορρίφθηκε με ποσοστό 61,3% η πρόταση της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι που προέβλεπε περισσότερες εξουσίες στον πρωθυπουργό, διευθετούσε τις αρμοδιότητες βουλής και Γερουσίας και απένειμε περισσότερες αρμοδιότητες στις περιοχές μεταξύ άλλων και σε ζητήματα δημοσίας τάξεως.
Η Ιταλία δεν είναι η μοναδική χώρα στην οποία προβλέπεται συνταγματικό δημοψήφισμα. Ανάλογες διαδικασίες προβλέπονται στα Συντάγματα της Ελβετίας, της Γαλλίας της Δανίας, της Πολωνίας, του Λουξεμβούργου και άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Στην Ελλάδα το άρ. 110 αναθέτει την αναθεώρηση του Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής, το δε πολιτικό σύστημα κάνει πως δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω μας και επιχειρεί να κρατά αποκλεισμένους τους πολίτες από την θέσπιση του Συντάγματος της χώρας.
Άρθρο του Χρήστου Λυντέρη, Δικηγόρου – Διδάκτορος Νομικής


Il referendum italiano sulla revisione della Costituzione.
Su Domenica, 4 Dicembre 2016 i cittadini italiani sono chiamati a decidere se approvare la proposta da parte del governo Renzo su una radicale revisione della Costituzione, che è stato introdotto in Senato il 2014/08/04, ma non hanno ricevuto la richiesta 2/3 maggioranza in entrambe le camere, vale a dire il Senato e la Camera.
Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione italiana "delle leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali approvate da alcun parlamento in due sessioni successive distanziate di almeno tre mesi ed a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le stesse leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione nella richiesta di 1/5 dei membri di una delle camere o 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è rilasciato se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Referendum non viene effettuata se la legge è stata votata, in secondo dibattito di ogni casa, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. "
La proposta di revisione costituzionale prevede ampie riforme in Senato, vale a dire uno dei due organi legislativi del Paese, la distribuzione delle competenze tra lo Stato centrale e Regioni (regioni) e altri, tra cui le forme di partecipazione diretta dei cittadini referendum e deposito legale alle proposte della casa.
Per quanto riguarda il Senato, la proposta mira a limitare sia il numero dei componenti e le modalità di elezione del Senato, e le sue responsabilità. In particolare, al posto del numero di 315 membri che finora eletti dalle Regioni, il progetto di revisione totale di 100 senatori, che non sarà effettivamente eletti dai cittadini (o riceveranno la retribuzione), ma saranno selezionati, il 95 dei Consigli di aree e 5 del Presidente della Repubblica. Inoltre, per quanto riguarda i poteri del Senato, il progetto di revisione tenta di abolire il sistema attuale, in cui l'adozione di una legge richiede l'accordo di Camera e Senato, limitando i poteri legislativi del Senato solo per le leggi in materia di divisione amministrativa del paese nelle regioni, la partecipazione in Italia nella UE, le questioni delle minoranze e referendum o altro coinvolgimento diretto delle istituzioni civili. Inoltre, secondo la proposta non sarà più necessaria al governo di avere la fiducia del Senato, ma solo la casa.
Per quanto riguarda il rapporto Stato centrale e Regioni, secondo il piano proposto di includere il governo centrale di intervenire nella legislazione locale, per proteggere l'unità giuridica o economica d'Italia, o per proteggere l'interesse nazionale.
Per quanto riguarda le proposte di cui al referendum e altre forme di partecipazione diretta dei cittadini, il piano prevede un referendum attraverso la raccolta di firme di cittadini di abrogare la legge se richiesto da 800.000 cittadini, invece di 500.000 sotto l'attuale Costituzione, e tenta di conseguenza di limitare il diritto dei cittadini a proporre leggi al Parlamento che propongono questo diritto essere esercitato attraverso la raccolta di 150.000 firme invece di 50.000 sotto l'attuale Costituzione, prevedendo, tuttavia, che il Parlamento è tenuto a discutere di questo disegno di legge.
Il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 non è l'unico in Italia. Ciò ha fatto seguito al referendum 2001 attraverso cui la gente d'accordo con percentuale di 64,2% la proposta prevedeva maggiori poteri nelle aree in agricoltura, l'istruzione, la salute e la tassazione e il referendum del 2006 attraverso il quale si rifiutò di votare 61 proposta 3% governo Berlusconi prevede maggiori poteri al primo ministro, diefthetouse Camera e Senato e delle responsabilità conferito maggiori poteri in settori, tra cui su questioni di politica pubblica.
L'Italia non è l'unico paese che fornisce referendum costituzionale. Procedure analoghe sono previste nelle Costituzioni di Svizzera, Francia, Danimarca, Polonia, Lussemburgo e altri paesi europei.
In Grecia l'arte. 110 istruisce la revisione della Costituzione alla competenza esclusiva della Camera, e il sistema politico che non capisce ciò che sta accadendo intorno a noi e cerca di mantenere le persone escluse dal l'adozione della Costituzione del paese.Articolo di Chris Lynteri, Avvocato - dottore in legge
Fonte: neosyntagma.net

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - 18 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 (Αριστοτέλους 22, 4ος όροφος Αθήναι, έναντι Υπουργείου Υγείας).

 Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Ήλιος  σε τέθριππο άρμα (Αρχαιοελληνικό αγγείο που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο).
Εικόνα από : http://www.slideshare.net/elenadamo/ss-33807934

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας καλούμε να παρευρεθείτε στην εορταστική εκδήλωση για το  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 (Αριστοτέλους 22, 4ος όροφος Αθήναι, έναντι Υπουργείου Υγείας). Στην τελετουργική εκδήλωση (η οποία θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ελληνική πατρώα παράδοση), θα συμμετέχουν εκπρόσωποι-μέλη της Ομάδας Εθνικών Λακωνίας,  της Κοινότητας Ελλήνων Εθνικών Μεσσηνίας και του ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ (Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων Ιερόν Σωματείον).

Για την οργάνωση της εκδήλωσης                          Τηλ. επικοινωνίας: 6977225644
Δρ. Λεωνίδας Μπίλλης
Χρυσή Δεληγιάννη
llbillis@hotmail.gr

Ή με την Νέα Τάξη Πραγμάτων ή με την Χρυσή Αυγή! - Γιάννης Λαγός

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΜΑΣ ΕΜΑΘΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ - Την ιερή γη μας για λίγα ευρώ την ξεπουλήσαμε και φοβερά εξαπατηθήκαμε

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ !  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΜΑΣ ΕΜΑΘΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ

Μας έμαθαν να τους φοβόμαστε
και το συνηθίσαμε
στρατηγικούς εταίρους τους  θεωρήσαμε
και τους  σεβαστήκαμε
καίτοι στην Κύπρο   εισβάλανε
και το 36% συν  επήρανε
εμείς σαν Νατοϊκούς συμμάχους
τους συμπεριφερθήκαμε
και την  καταδίκη της εισβολής και κατοχής
την σταματήσαμε

Πάντα  τους υποδεεστέρους  παραστήσαμε
την καταστροφή της Κύπρου  λησμονήσαμε
του ήρωες μας απεμπολήσαμε
ακόμη και τα οστά των πεσόντων μας
εκεί   τα εγκαταλείψαμε

Από  γραικυλισμό  δεν τους  ξεθάψαμε
ούτε  τους τιμήσαμε
γιατί έτσι δειλούς και άτολμους μας καταντήσανε
την γενιά της  μεταπολίτευσης  την ευνουχίσανε
με το μύθο του Πολυτεχνείου
και την Αναρχία που ανακαλύψανε
και αρκετοί από  δαύτους χοντρά τα οικονομήσανε

Η Κύπρος  πέφτει μακριά μας είπανε
και  εμείς τους πιστέψαμε
και σαν γαλοπούλες τους ακλουθήσαμε
ηττοπαθείς και αστράτευτους πολιτικούς  ψηφίσαμε
με την ψήφο μας  άχρηστους και απάτριδες αναδείξαμε
και αυτοί επανειλημμένως μας προδώσανε
και  τα ταμεία  γδύσανε
και μείς τους συγχωρήσαμε
από τους εξοπλισμούς  περιουσίες αποκτήσανε
μέγα-σκάνδαλα ξεπεταχτήκανε
αλλά μολυσμένη και η δικαιοσύνη τα καλύψανε
τόσο ηλίθιοι  φανήκαμε και σαν πολίτες αδιαφορήσαμε
-εκτός από ένα- οι κλέφτες στην φυλακή  δεν μπήκανε

Βέβαια φταίμε και εμείς γιατί μηδίσαμε
τον  ξένο  κατακτητή προσκυνήσαμε
με το ευρώ το καλάμι καβαλήσαμε
τον αγώνα εγκαταλείψαμε
και την κομματοκρατία  εμπιστευτηκαμε
τη ντόλτσε βίτα  προτιμήσαμε
και την πατρίδα μας σκαιότατα περιφρονήσαμε
τις αξίες της φυλής  μας τις  ξεσκίσαμε
τη γλώσσα μας   κακοποιήσαμε
τη σημαία μας  κάψαμε  και ποδοπατήσαμε
ό ,τι   ξένο το προτιμήσαμε και το εκτιμήσαμε
την παραγωγή μας περιφρονήσαμε
την παιδεία και τα σχολεία μας τα βανδαλίσαμε
με τούρκικα  σκουπίδια  τα βράδια ψυχαγωγηθήκαμε
και νομίσαμε ότι εξευρωπαϊστήκαμε
επειδή  στο ευρώ την ψυχή  μας  πουλήσαμε

Την ιερή γη  μας για λίγα ευρώ την ξεπουλήσαμε
και φοβερά εξαπατηθήκαμε
πειθαρχία και αυτάρκεια σαν χουντικές ιδέες  κατηγορήσαμε
με σανό και  ηττοπάθεια  χρόνια τώρα
τα κανάλια μας  ταΐσανε

Που είναι οι μέρες εκείνες
που οι τούρκοι φοβόντουσαν
με τους Έλληνες να συγκρουστούνε
στο Αιγαίο   δεν    τολμούσανε να βγούνε
ούτε το όνομα του καλά- καλά  να πούνε;
πάντα ταύτα πριν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπούμε

Θαυμάζω τους  λαούς τους  παλληκαράδες
που με την ανδρεία τους
των  ισχυρών σπάνε τους ‘τσαμπουκάδες’
Κούρδους ,  Κουβανούς  και γιατί όχι και  Βορειοκορεάτες
δεν τους φοβίζουν οι  ισχυροί
όντες τρελοί  με  αποφασιστικές φάτσες
ατρόμητοι  δίνουν τις μάχες σαν επαναστάτες
και τότε τρέχουν  οι ισχυροί και στέκουν προσοχή
και παριστάνουν τους προστάτες

Οι πρόγονοι μας ήταν  αρχι-παλληκαράδες
εμείς πως καταντήσαμε κουραμπιέδες, γαλακτομπούρεκα
και μπακλαβάδες;
παρότι κινδυνεύουμε από ισλαμολάθρους τριτοκοσμικούς-μιγάδες
παριστάνουμε τους  «ανθρωπιστές»
και βάλαμε την Ελλάδα μας στις Συμπληγάδες

Τώρα σήμανε η ώρα να ξαναζωντανέψουμε
τη  λεβεντιά της κλεφτουριάς
αν θέλουμε   ελεύθεροι να ζήσουμε
και όχι στη σκλαβιά
να μη μας απειλεί κάθε  Μαρκέλα ,  Ερντογάν
και του Σόιμπλε οι δανειστάδες

*Αμφικτύων
22/11/2016
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών
http://amphiktyon.blogspot.

Οι διάσημοι πετρελαιοκινητήρες Μαλκότση - Η ελληνική εταιρεία που κινούσε τρακτέρ, καΐκια και ποτιστικά σε όλη την Ελλάδα.Η ελληνική εταιρεία που κινούσε τρακτέρ, καΐκια και ποτιστικά σε όλη την Ελλάδα. Οι διάσημοι πετρελαιοκινητήρες Μαλκότση που ακόμη και σήμερα είναι περιζήτητοι μέσω των αγροτικών αγγελιών.
Βίντεο και φωτό με το ελληνικής κατασκευής τρακτέρ Μαλκότση, πρίν από πολλά χρόνια, τότε που τα συμφέροντα των εισαγωγέων και πολιτικάντηδων της Μεταπολίτευσης, δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη της εταιρίας και παρέμενε στα μονοκύλινδρα πανίσχυρα αντλητικά συγκροτήματα, μέχρι που του την έκλεισαν επίτηδες οριστικά, τα λαμόγια της Μεταλήστευσης !!
Εσύ το ήξερες;;; ...Ότι το κράτος οδήγησε τελικά τον Σωκράτη Μαλκότση σε πτώχευση μόλις τόλμησε να βγάλει Ελληνικής κατασκευής τρακτέρ !!!
Ο Σωκράτης Μαλκότσης είναι ιστορικά ο σημαντικότερος Έλληνας κατασκευαστής μηχανών, που ξεπερνά διάφορους κατασκευαστές μηχανών (συνήθως diesel και ημι-diesel) που άκμασαν στην Ελλάδα στη δεκαετία του ’20 και (κυρίως) τη δεκαετία του ’30, όπως dimadis-Kanakis στο Βόλο, Peteinaris στη Καλαμάτα, Siderides, ΒΙΟ, Koutroufis και άλλοι στην Αθήνα.
Έχοντας την έδρα του στον Πειραιά, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Malkotsis παρήγαγε διάφορους τύπους βιομηχανικών μηχανημάτων.
Μετά από τον πόλεμο παρήγαγε βιομηχανικά μηχανήματα για διάφορες ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά παράλληλα εστίασε σταδιακά σχεδόν εξ ολοκλήρου το ενδιαφέρον του στις μηχανές diesel , και έγινε σύντομα η μεγαλύτερη επιχείρηση στον τομέα του.
Οι μηχανές Malkotsis βρήκαν τη χρήση σε ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές, ενώ τα πρότυπα μηχανών βαρκών έγιναν θρυλικά για την αξιοπιστία τους.
Παρήχθη επίσης και μια σειρά ηλεκτρικών μηχανών.
Η σειρά diesel EM τις περιέλαβε στις μηχανές που σχεδιάστηκαν συγκεκριμένα για την τροφοδότηση των οχημάτων και χρησιμοποιήθηκε στα πρότυπα αγροτικών τρακτέρ Malkotsis (Malkotsis em-2 και em-4) που εισήχθησαν το 1959.
Τα τρακτέρ, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με μια βρετανική συμβουλευτική εταιρία, παρήχθησαν για μόνο μερικά έτη, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και άλλων προβλημάτων και φυσικά εξαιτίας της πλήρους έλλειψης κρατικής υποστήριξης, όπως άλλωστε συνέβαινε και συμβαίνει σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και ανάδειξης στην παγκόσμια αγορά Ελληνικών – κυρίως – βαρέως τύπου προϊόντων .
Πέρα όμως από αυτά ο Μαλκότσης έπεσε και θύμα του Ελληνικού ανάλγητου κράτους. Λέγεται ότι τον Μαλκότση τον έκλεισαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και να πως συνέβηκε αυτό. !!!
Στην εταιρία του Μαλκότση δόθηκε μια παραγγελία 1000 μηχανών από την ΕΛΒΟ για στρατιωτικά οχήματα. Ο Μαλκότσης πήρε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα για να φτιάξει την παραγγελία.
Όταν όμως παρέδωσε τις μηχανές η κρατική ΕΛΒΟ καθυστερούσε την πληρωμή τού λογαριασμού. Η Εθνική Τράπεζα όμως ζητούσε τα λεφτά της και το κράτος δεν δεχότανε συμψηφισμό.
Έτσι η Εθνική έκανε κατάσχεση, έκλεισε τον Μαλκότση, και 3000 εργαζόμενοι βρέθηκαν στον δρόμο, ενώ η παραγωγή των Ντιζελομηχανων έσβησε για την Ελλάδα!
Προσέξτε τώρα την λεπτομέρεια !!
Κρατική και η ΕΛΒΟ, κρατική και η Εθνική τότε.
Από την μια το κράτος μέσω της Εθνικής ζητούσε τα χρήματα που είχε πάρει ο Μαλκότσης για να φτιάξει την παραγγελία και από την άλλη πάλι το κράτος μέσω της ΕΛΒΟ αρνούνταν να πληρώσει τον Μαλκότση για τις μηχανές που παρήγγειλε.
Όπως ήταν φυσικό η εταιρεία πτώχευσε και έτσι έμειναν στα χαρτιά και τα σχέδια του Σωκράτη Μαλκότση για το τρακτέρ που είχε αρχίσει να βγάζει.
Βεβαίως, το πρώτο ελληνικό τρακτέρ του οραματιστή Σ. Μαλκότση δεν μπήκε ποτέ στη μαζική παραγωγή, κυρίως γιατί το κόστος κατασκευής ήταν υψηλό ακόμη και δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τα εισαγόμενα, ενώ το κράτος, που υποτίθεται θα βοηθούσε την μαζική παραγωγή, δεν κράτησε τις υποσχέσεις του για παραγγελίες, χαμηλότοκη δανειοδότηση και δασμολογική προστασία.
Ελλάς το μεγαλείο σου.. που τελειωμό δεν έχει, τρώς τα παιδιά σου.

δείτε το βίντεο : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185502938164257&id=100001136868892
Γοργίας Επικούρειος

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ''ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ''ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ''... - Τού Μένιου Παπαδόπουλου


Ο εξ αριστερών στην φωτογραφία εκανε Δικτατορία, ΝΑΙ, ΧΟΥΝΤΑ, ΝΑΙ, επί 6 συναπτά έτη, διώχνοντας με κλωτσιές ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα χωρίς να εκτελέσει κανέναν ΔΥΣΤΥΧΏΣ, από τα πολιτικά σκουπίδια που επέστρεψαν μετά, με τα γνωστά αποτελέσματα που βιώνουμε σήμερα.
Εξόρισε, ΝΑΙ, φυλάκισε ΝΑΙ, αλλά τούς έδωσε και το δικαίωμα της ελευθερίας κατόπιν δηλώσεως αποδοχής του καθεστώτος που εφόσον εδραιώθηκε και παρήγαγε νομοθετικό έργο ήταν νόμιμο.
Έκανε την Ελλάδα ένα απέραντο εργοτάξιο, μία βιομηχανική χώρα με ισχυρή παρουσία στον τότε ανεπτυγμένο κόσμο, δεν μας φτάνουν τόμοι για να αναλύσουμε το έργο που επιτελείται από τους χουντικους μέσα σε 6 χρονια.
Παράλληλα εφήρμοσε την ΣΕΙΣΆΧΘΕΙΑ για τον υπέρ χρεωμένο αγροτικό πληθυσμό και έδωσε ΑΤΟΚΑ δάνεια σε κάθε πολίτη για απόκτηση κατοικίας.
Προήγαγε την ιδιωτική πρωτοβουλία σε απίστευτο βαθμό και πολλά, μα πάρα πολλά άλλα που οι μετέπειτα ΑΛΗΤΕΣ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ" χρειάστηκαν περισσότερα από 40 χρόνια για να αποδομησουν.
Ναι, ήταν ΧΟΥΝΤΑ και Δικτάτορας αλλά έζησε και πέθανε πάμφτωχος χωρίς να προδώσει ποτέ τις ιδέες του.
Τάφηκε με το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που του ανήκεν, την ΣΤΟΛΗ του.
Ο άλλος που τον λατρεύουν οι απανταχού "αριστεροί προοδευτικοί δημοκράτες" ανέλαβε την εξουσία όπως και ο πρώτος αλλά αυτός δεν έκανε δικτατορία ή χούντα αλλά....ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 😂 και κυβέρνησε....ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ 😇 επί... 56 χρόνια μόνος. Πεθαίνει αφήνοντας τα ηνία της εξουσίας στον αδερφουλι του πάντα...ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ για να συνεχίσει την "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ" άλλον μισό αιώνα στην πολύπαθη χώρα του.
Κατά την διάρκεια της..."Επαναστατικής Δημοκρατικής" διακυβέρνησης του Φιντέλ Κάστρο εδώ και πλέον μισού αιώνα άδειασε ή χώρα του από το 20% του πληθυσμού, δύο εκατομμύρια από τα έντεκα την κοπανησαν από την.... ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ😂 πηγαίνοντας στην αγκαλιά του μισητού εχθρού, "απέναντι" έστω καί κολυμπώντας.
Εκτέλεσε πάντα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΆ ΧΙΛΙΑΔΕΣ Κουβανους και φυλάκισε πολλαπλάσιους.
Επί 56 χρόνια ή Κουβα είναι ιδιοκτησία ενός ΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΑΚΙΑ ο οποίος είναι ίνδαλμα, απολαμβάνει δε και την καλή μαρτυρία των απανταχού αριστερών και όχι μόνο, πού τον θεωρούν ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ.
Ο άλλος είπαμε, ήταν ΔΙΚΤΆΤΟΡΑΣ, ετσιιιιιιιιιι???
Τηλ : 2132046000.... Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

Μενιος Παπαδοπουλος
 

Ευρήματα από το Ναυάγιο των Αντικυθήρων στο Ίδρυμα Λασκαρίδη

OMAΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Λακεδαιμονίων Πολιτεία.: Ευρήματα από το Ναυάγιο των Αντικυθήρων στο Ίδρυμα...: Ευρήματα από το Ναυάγιο των Αντικυθήρων στο Ίδρυμα Λασκαρίδη Είκοσι ένα αντικείμενα από τις ενάλιες ανασκαφές στο ναυάγιο των Αντικυθήρων...